2017 - Wildflowers of Ireland

Flower: Yellow Saxifrage

Saxifraga aizoides